TEGULA CULTURA

Tegula Cultura op Twitter Tegula Cultura op Facebook

 

 

Stichting Tegula Cultura

 

Het succesvolle cultuurweekend Tegula Cultura in september 2013 leidde begin 2014 tot de oprichting van de Stichting Tegula Cultura. Deze heeft als doel de Tegelse cultuur in het algemeen te ondersteunen, het oude klooster als voor Tegelen gezichtsbepalend cultureel erfgoed te behouden en de huidige bewoners van het klooster, de stichting Emmaus Feniks te ondersteunen.

Tegula Cultura organiseert daartoe uiteenlopende activiteiten in of rond de voormalige Abdij Ulingsheide. De netto-opbrengsten zijn bestemd voor behoud en herstel van de gebouwen en voor Emmaus Feniks, dat in een deel van de Abdij opvang biedt aan daklozen.

Het bestuur van Tegula Cultura bestaat uit:

Sjaak  Smetsers, voorzitter
Leon Ketelslegers, secretaris
Geert op 't Veld, penningmeester
Jort Tosserams